Advokátní kancelář se specializací
na náhradu újmy na zdraví
Při jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů
při vyřizování pojistných událostí z pojištění odpovědnosti
za škodu na zdraví i ze soukromého pojištění osob.
Advokátní kancelář se specializací
na náhradu újmy na zdraví
Při jednání s osobami odpovědnými za škodu.
Advokátní kancelář se specializací
na náhradu újmy na zdraví
V soudních sporech o náhradu škody na zdraví v případech,
kdy nedojde k dostatečnému a úplnému odškodnění nároků poškozených
a dále v soudních sporech o nárocích poškozených pozůstalých.

Utrpěli jste poškození zdraví při dopravní nehodě, při výkonu práce, při plnění služebních povinností, při poskytování zdravotní péče nebo při běžném občanském životě?

Nejčasnějšími případy, kdy dochází k poškození zdraví, bývají dopravní nehody nebo výkon práce. K poškození zdraví však může dojít i při plnění služebních úkolů nebo během poskytování zdravotní péče, případně i při jiných občanských aktivitách /např. při sportu/.

Nevíte, na co máte nárok, na koho se obrátit a jak ve věci postupovat? Cítíte se být poškozeným a nevíte jak zahájit jednání o svém odškodnění, na koho se obrátit, jaké podklady předložit a v jakých lhůtách?

Praxe ukazuje, že řada poškozených nemá dostatečné povědomí o tom, v jakých případech mohou žádat odškodnění po odpovědném subjektu a jaký je okruh nároků, které jim náleží.
Někteří z poškozených své nároky sice uplatní, ale docílí však náhrady pouze částečné.
Vyplacení částečného plnění však nepředstavuje definitivní vyřešení věci a nebrání jednání o dalším odškodnění.

Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

V případě poškození zdraví při dopravní nehodě nebo při výkonu práce pro zaměstnavatele se náhrada újmy hradí z povinného pojištění odpovědnosti za újmu. Pojišťovna však v těchto případech není partnerem poškozeného, ale pojištěného, tedy osoby odpovědné za způsobenou škodu. Je tedy na poškozeném, aby uplatnil všechny své nároky a v odpovídající výši.
Nárok na plnění z povinného pojištění má poškozený i v případě, že škůdce nemá sjednáno povinné pojištění /povinné ručení/ nebo v případě, že újmu na zdraví způsobil rodinný příslušník nebo řidič neznámého vozidla. V případě pochybností, zda za způsobenou újmu někdo odpovídá a zda se Vám dostalo odpovídajícího odškodnění, se obraťte na naši advokátní kancelář. Váš případ posoudíme a zkonzultujeme zdarma.

Právní služby

Díky našim dlouholetým zkušenostem se zastupováním poškozených a pozůstalých při vymáhání jejich oprávněných nároků na náhradu škody a újmy na zdraví poskytujeme vysoce kvalifikované právní služby

  • při jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů
  • při vyřizování pojistných událostí z pojištění odpovědnosti za škodu i ze soukromého úrazového pojištění osob
  • při jednání s osobami odpovědnými za škodu
  • při jednání se služebními orgány při odškodňování služebních úrazů
  • v soudních sporech o náhradu škody a újmy na zdraví v případech, kdy nedojde k dostatečnému a úplnému odškodnění nároků poškozených v rovině mimosoudního jednání

Víte že?

NEJSTE SI JISTí, ZDA ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU NĚKDO ODPOVÍDÁ ČI ZDA SE VÁM DOSTALO ODPOVÍDAJÍCÍHO ODŠKODNĚNÍ?

OBRAŤTE SE NA NAŠI KANCELÁŘ. KONZULTACI VÁM RÁDI POSKYTNEME BEZPLATNĚ.