V případě úmrtí osoby blízké mají pozůstalí, kteří se označují jako sekundární poškození, nárok na jednorázové odčinění duševních útrap spojených se ztrátou osoby jim blízké. Okruh oprávněných osob a výši jednorázového odškodnění upravují jednotlivé právní předpisy, podle kterých je založena odpovědnost za vzniklou újmu.

DOJDE-LI K ÚMRTÍ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ, V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE, NEBO PŘI JINÉ ČINNOSTI V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ
řídí se výše odškodnění pro poškozené pozůstalé zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Výše tohoto odškodnění není stanovena fixní částkou. Okruh oprávněných osob a konkrétní výše odškodnění jsou závislá na jedinečných okolnostech konkrétního případu.
DOJDE-LI K ÚMRTÍ ZAMĚSTNANCE PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU NEBO ÚMRTÍ ŽÁKA V SOUVISLOSTI SE VZDĚLÁVÁNÍM
řídí se výše odškodnění pro poškozené pozůstalé zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Okruh oprávněných osob a konkrétní výše odškodnění je stanovena zákonem. V odůvodněných případech je možno náhradu zvýšit zpravidla rozhodnutím soudu.
DOJDE-LI K ÚMRTÍ PŘÍSLUŠNÍKA BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
při plnění služebních úkolů, řídí se okruh oprávněných osob a výše odškodnění dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Výši náhrad přesně vymezuje zákon.
DOJDE-LI K ÚMRTÍ VOJÁKA Z POVOLÁNÍ
při plnění služebních úkolů, řídí se okruh oprávněných osob a výše odškodnění dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Výši náhrad přesně vymezuje zákon.

OSOBNÍ ČI TELEFONICKÁ KONZULTACE JE VŽDY BEZPLATNÁ

POTŘEBUJETE KONZULTACI ?

Kontaktujte nás

JUDr. Zuzana Špitálská
Plzeňská 4, 150 00 Praha 5

Tel.: 257 322 674
Mobil: 602 309 320,  724 759 174