SMLUVNÍ ODMĚNA
Právní služby poskytujeme především za smluvní odměnu sjednanou s klientem individuálně dle náročnosti případu. Odměna je sjednávána procentním podílem z částky přiznané a uhrazené klientovi. Sjednanou procentuální částku odměny klient za právní služby uhradí až poté, co je mu vymáhaná částka odpovědným subjektem vyplacena. Tento způsob odměny je s klientem sjednáván v naprosté většině případů, a to s ohledem na skutečnost, že poškození se po úrazu kromě složité osobní situace většinou ocitnou též ve složité situaci finanční. Při převzetí právního zastoupení v převážné většině případů nepožadujeme žádnou zálohu a hradíme náklady související s uplatňováním nároků z prostředků advokátní kanceláře.
HODINOVÁ ODMĚNA
Ve skutkově či právně složitých případech může být odměna sjednána jako odměna hodinová, a to po dohodě s klientem. Celková výše takto sjednané odměny je závislá na rozsahu poskytnutých právních služeb, které jsou klientovi průběžně dokladovány.
ÚKONOVÁ ODMĚNA
Odměnu je také možno dohodnout za jednotlivé úkony právní služby podle advokátního tarifu /vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb/. Výše odměny za jeden úkon se v těchto případech řídí příslušnými ustanoveními advokátního tarifu.

Kontaktujte nás - telefonická i osobní konzultace je zdarma.

Potřebujete konzultaci ?

Advokátní kancelář

JUDr. Zuzana Špitálská
Plzeňská 4, 150 00 Praha 5

Tel: 257 322 674
Mobil: 602 309 320, 724 759 174
E-mail: zuzana.spitalska@akandel.cz