ADHEZNÍ ŘÍZENÍ
Adhezní řízení je součástí trestního řízení, v jehož rámci je řešeno odškodnění poškozených a rozhodováno o povinnosti viníka dopravní nehody k náhradě způsobených škod a újem. V případě účasti na vlastním jednáním nezaviněné dopravní nehodě se může poškozený připojit se svými nároky na náhradu způsobené škody a újmy na zdraví vůči škůdci přímo v trestním řízení. Postavení a práva poškozeného upravuje trestní řád v § 43 až 49. O postavení poškozeného a jeho právech poučí účastníka dopravní nehody Policie ČR v rámci trestního řízení.

Rozsah nároků je totožný s nároky uvedenými v záložce „Dopravní nehody“

OSOBNÍ ČI TELEFONICKÁ KONZULTACE JE VŽDY BEZPLATNÁ

POTŘEBUJETE KONZULTACI ?

Kontaktujte nás

JUDr. Zuzana Špitálská
Plzeňská 4, 150 00 Praha 5

Tel.: 257 322 674
Mobil: 602 309 320,  724 759 174