JUDr. Zuzana Špitálská

absolventka PF UK v Praze, samostatná advokátka od roku 1987, ve své advokátní praxi navázala na předchozí úspěšnou advokátní praxi své matky JUDr. Dagmar Burešové, která pro roce 1989 zastávala post ministryně spravedlnosti a předsedkyně ČNR. Po roce 2000 navázala úzkou spolupráci s dalšími kolegy, s nimiž vytvořila specializovaný tým advokátní kanceláře.

Advokáti

JUDr. Zuzana Špitálská
advokátkou od roku 1987
specializace na náhradu škody a újmy na zdraví

602 309 320 zuzana.spitalska@akandel.cz
JUDr. Hana Bernatová
advokátkou od roku 2009
specializace na náhradu škody a újmy na zdraví

od roku 1995 do roku 2005 právnička v České pojišťovně, a.s.

likvidace pojistných událostí v dopravě

724 759 173 hana.bernatova@akandel.cz
JUDr. Jakub Špitálský
advokátem od roku 2008
specializace na náhradu škody a újmy na zdraví

jakub.spitalsky@akandel.cz
JUDr. Radka Hofmanová
advokátkou od roku 2008
specializace na náhradu škody a újmy na zdraví

724 759 173 radka.hofmanova@akandel.cz
Květa Cádrová
asistentka

OSOBNÍ ČI TELEFONICKÁ KONZULTACE JE VŽDY BEZPLATNÁ

Spolupracujeme

Česká asociace paraplegiků
CZEPA
www.czepa.cz
Centrum Paraple
www.paraple.cz
Občanské sdružení ParaCENTRUM Fenix
Právní poradna pro klienty ParaCENTRA Fenix
www.paracentrum-fenix.cz
Svaz pacientů České republiky
www.pacienti.cz
Liga vozíčkářů
www.ligavozic.cz
Bílý kruh bezpečí
www.bkb.cz
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
www.svaztp.cz
České sdružení obětí dopravních nehod
www.csodn.cz