Advokátní kancelář JUDr. Zuzany Špitálské

Díky našim dlouholetým zkušenostem se zastupováním poškozených a pozůstalých při vymáhání jejich oprávněných nároků na náhradu škody poskytujeme vysoce kvalifikované právní služby.

Při jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů při vyřizování pojistných událostí z pojištění odpovědnosti za škodu i ze soukromého pojištění osob
Při jednání s osobami odpovědnými za škodu
V soudních sporech o náhradu škody na zdraví v případech, kdy nedojde k dostatečnému a úplnému odškodnění nároků poškozených a dále o nárocích pozůstalých
Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech
NÁHRADA ŠKODY (ÚJMY) NA ZDRAVÍ
POJISTNÉ PLNĚNÍ
NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY POŠKOZENÝCH POZŮSTALÝCH (ODČINĚNÍ DUŠEVNÍCH ÚTRAP)

Konkrétní případy, které jsme vyřešili

Osobní či telefonická konzultace je vždy bezplatná