Advokátní kancelář - náhrada škody na zdraví

Advokátní kancelář se specializací na náhradu škody (újmy) na zdraví

Díky našim dlouholetým zkušenostem se zastupováním poškozených a pozůstalých při vymáhání jejich oprávněných nároků na náhradu škody na zdraví poskytujeme vysoce kvalifikované právní služby

 

 • Při jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů při vyřizování pojistných událostí z pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i ze soukromého pojištění osob
 • Při jednání s osobami odpovědnými za škodu
 • V soudních sporech o náhradu škody na zdraví v případech, kdy nedojde k dostatečnému a úplnému odškodnění nároků poškozených a dále v soudních sporech  o nárocích poškozených  pozůstalých

Náhrada škody na zdraví

 • Dopravní nehody (spolujezdec, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec)
 • Pracovní úrazy 
 • Pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče
 • Služební úrazy
 • Úrazy žáků a studentů ve škole
 • Škoda vzniklá v běžném občanském životě

Náhrada nemajetkové újmy poškozených pozůstalých (odčinění duševních útrap) 

 • v případě usmrcení osoby blízké
 • v případě zvlášť závažného ublížení na zdraví

Pojistné plnění

 • Úrazové pojištění osob

Kontaktní údaje

Advokátní kancelář
JUDr. Zuzana Špitálská

Plzeňská 4
150 00 Praha 5

Tel./fax: 257 322 674
Mobil: 602 309 320
E-mail: zuzana.spitalska@akandel.cz
E-mail: zuzana.spitalska@akspitalska.cz


Naše specializace: