Advokátní kancelář se specializací na náhradu škody a újmy na zdraví

Na problematiku náhrady škody, náhrady újmy na zdraví a náhrady újem poškozených pozůstalých se specializuje od počátku své praxe. Po roce 2000 navázala úzkou spolupráci s dalším kolegy, s nimiž později vytvořila specializovaný tým advokátní kanceláře.

Utrpěli jste poškození zdraví
 • při dopravní nehodě
 • při výkonu práce
 • při plnění služebních povinností
 • při poskytování zdravotní péče
 • nebo při běžném občanském životě?
 • Nejčasnějšími případy, kdy dochází k poškození zdraví, bývají dopravní nehody nebo výkon práce.

  K poškození zdraví však může dojít i při plnění služebních úkolů nebo během poskytování zdravotní péče, případně i při jiných občanských aktivitách /např. při sportu/.

  Cítíte se být poškozeným a nevíte
 • na co máte nárok
 • na koho se obrátit
 • jak ve věci postupovat
 • jak zahájit jednání o svém odškodnění
 • jaké podklady předložit a v jakých lhůtách?
 • Praxe ukazuje, že řada poškozených nemá dostatečné povědomí o tom, v jakých případech mohou žádat odškodnění po odpovědném subjektu a jaký je okruh nároků, které jim náleží.

  Někteří z poškozených své nároky sice uplatní, ale docílí však náhrady pouze částečné.

  Vyplacení částečného plnění však nepředstavuje definitivní vyřešení věci a nebrání jednání o dalším odškodnění.

  Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme
  V případě poškození zdraví při dopravní nehodě nebo při výkonu práce pro zaměstnavatele se náhrada újmy hradí z povinného pojištění odpovědnosti za škodu.

  Pojišťovna však v těchto případech není partnerem poškozeného, ale pojištěného, tedy osoby odpovědné za způsobenou škodu. Je tedy na poškozeném, aby uplatnil všechny své nároky a v odpovídající výši.

  Nárok na plnění z povinného pojištění má poškozený i v případě, že škůdce nemá sjednáno povinné pojištění /povinné ručení/ nebo v případě, že újmu na zdraví způsobil rodinný příslušník nebo řidič neznámého vozidla.

  V případě pochybností, zda za způsobenou škodu někdo odpovídá a zda se Vám dostalo odpovídajícího odškodnění, se obraťte na naši advokátní kancelář.

  VÁŠ PŘÍPAD POSOUDÍME A ZKONZULTUJEME ZDARMA.

  Ročně řešíme stovky případů.
  Námi nejvyšší dosažená odškodnění jsou...

  19.317.600,- Kč
  za ztížení společenského uplatnění
  1.500.000,- Kč
  za újmu pozůstalých při úmrtí osoby blízké
  1.000.000,- Kč
  za závažné poškození zdraví osoby blízké
  Advokátní kancelář na Vaší straně
  Více než 30 let praxe v oblasti odškodňování
  Rychlá online komunikace

  Osobní či telefonická konzultace je vždy bezplatná.

  Váš případ s Vámi individuálně zkonzultujeme, posoudíme možnosti a navrhneme řešení.

  Při prosazování Vašich nároků uplatníme odborné znalosti i znalosti soudní praxe z rozhodování v obdobných případech, jimiž díky naší dlouholeté praxi disponujeme.

  Před uplatněním Vašich nároků na odškodnění utrpěné újmy na zdraví zajistíme odborné znalecké posudky z oboru zdravotnictví ke stanovení výše utrpěné újmy, případně odborné vyjádření znalce.

  Víte, že?

  Právní služby

  Díky našim dlouholetým zkušenostem se zastupováním poškozených a pozůstalých při vymáhání jejich oprávněných nároků na náhradu škody a újmy na zdraví poskytujeme vysoce kvalifikované právní služby

  • při jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů
  • při vyřizování pojistných událostí z pojištění odpovědnosti za škodu i ze soukromého úrazového pojištění osob
  • při jednání s osobami odpovědnými za škodu
  • při jednání se služebními orgány při odškodňování služebních úrazů
  • v soudních sporech o náhradu škody a újmy na zdraví v případech, kdy nedojde k dostatečnému a úplnému odškodnění nároků poškozených v rovině mimosoudního jednání

  NEJSTE SI JISTí, ZDA ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU NĚKDO ODPOVÍDÁ, ČI ZDA SE VÁM DOSTALO ODPOVÍDAJÍCÍHO ODŠKODNĚNÍ?

  OBRAŤTE SE NA NAŠI KANCELÁŘ. KONZULTACI VÁM RÁDI POSKYTNEME BEZPLATNĚ.

  Advokáti

  Kontaktujte nás, rádi odpovíme na vaše dotazy.
  Legal services concerning health damage compensation claims provided also in English.

  JUDr. Zuzana Špitálská
  advokátkou od roku 1987
  specializace na náhradu škody a újmy na zdraví

  602 309 320 zuzana.spitalska@akandel.cz
  JUDr. Hana Bernatová
  advokátkou od roku 2009
  specializace na náhradu škody a újmy na zdraví

  od roku 1995 do roku 2005 právnička v České pojišťovně, a.s.

  likvidace pojistných událostí v dopravě

  724 759 173 hana.bernatova@akandel.cz
  JUDr. Jakub Špitálský
  advokátem od roku 2008
  všeobecná praxe

  specializace na náhradu škody a újmy na zdraví

  jakub.spitalsky@akandel.cz
  JUDr. Radka Hofmanová
  advokátkou od roku 2008
  specializace na náhradu škody a újmy na zdraví

  724 759 173 radka.hofmanova@akandel.cz
  Květa Cádrová
  asistentka

  OSOBNÍ ČI TELEFONICKÁ KONZULTACE JE VŽDY BEZPLATNÁ