Úvodem

Advokátní kancelář JUDr. Zuzany Špitálské se od počátku své advokátní praxe specializuje na problematiku náhrady škody (újmy) na zdraví v právu občanském a pracovním.

Poškození zdraví při dopravních nehodách, pracovní úrazy

Nejčastějšími případy, kdy dochází k poškození zdraví, bývají dopravní nehody. Nicméně stejné nároky mají poškození i v jiných případech, kdy dojde k poškození jejich zdraví s tím, že za toto poškození někdo odpovídá /pracovní úrazy, nemoci z povolání, služební úrazy, poškození pacienta při lékařském zákroku, škoda způsobena fyzickou osobou či zvířetem/.

Poškození o svých nárocích často nevědí

Bohužel se často poškození vůbec nedozví o svých nárocích na náhradu škody na zdraví, případně uplatňují některé z nároků, avšak dosáhnou odškodnění, které je zlomkem toho, kterého by dosáhli při uplatnění veškerých nároků a požadavků, které lze uplatnit.

Pojišťovna není partnerem poškozeného

U dopravních nehod nebo při pracovním úrazu vždy platí náhradu škody pojišťovna ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu. Zde je nutno poukázat na skutečnost, že pojišťovna je partnerem pojištěného, tedy škůdce, a tudíž je předurčeno její jednání ve vztahu k poškozenému. Pojišťovny tedy mnohdy poškozenému nároky, které uplatnil, odškodní, nicméně pro neznalost poškozeného o možném rozsahu odškodnění se mu úplného odškodnění nedostane.

Naše kancelář na Vaší straně

Při uplatnění  nároků jsou potřebné odborné znalosti i znalosti soudní praxe při rozhodování v obdobných věcech, jimiž kolektiv naší kanceláře disponuje.

Před podáním požadavku na odškodnění zajistíme odborné znalecké posudky týkající se zdravotního stavu, v rámci kterých je hodnoceno veškeré poškození.

Při dopravní nehodě je ze zákonného pojištění plněno pojišťovnou i v případě, že škůdce nemá „povinné ručení“, škodu na zdraví způsobil rodinný příslušník, škoda byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel.

V případě pochybností, zda za způsobenou škodu někdo odpovídá či zda se Vám dostalo odpovídajícího odškodnění, obraťte se na naši kancelář, konzultaci Vám rádi poskytneme bezplatně.

Kontaktní údaje

Advokátní kancelář
JUDr. Zuzana Špitálská

Plzeňská 4
150 00 Praha 5

Tel./fax: 257 322 674
Mobil: 602 309 320
E-mail: zuzana.spitalska@akandel.cz
E-mail: zuzana.spitalska@akspitalska.cz


Naše specializace: