Spolupráce


Česká asociace paraplegiků – CZEPA


Centrum Paraple


Občanské sdružení ParaCENTRUM Fenix


Svaz pacientů České republiky


Liga vozíčkářů

  • www.ligavozic.cz
  • Náhrada škody na zdraví (Odškodňování zraněných při dopravních nehodách. Nároky poškozeného) - Nápadník, sborník informací a rad pro život s postižením, Brno 2007 (ligavozic.cz) , kapitola 7, str. 98
  • Sborník rad a informací

Bílý kruh bezpečí


Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.


České sdružení obětí dopravních nehod


CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Kraje Praha

  • www.czppraha.cz
  • Odškodňování zraněných při dopravních nehodách – Nejsi sám, občasník pro zdravotně postižené občany, 4/2003, str. 7, 8

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

Kontaktní údaje

Advokátní kancelář
JUDr. Zuzana Špitálská

Plzeňská 4
150 00 Praha 5

Tel./fax: 257 322 674
Mobil: 602 309 320
E-mail: zuzana.spitalska@akandel.cz
E-mail: zuzana.spitalska@akspitalska.cz


Naše specializace: