PRÁVNÍ SLUŽBY

Díky našim dlouholetým zkušenostem se zastupováním poškozených a pozůstalých při vymáhání jejich oprávněných nároků na náhradu škody poskytujeme vysoce kvalifikované právní služby

 • při jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů při vyřizování pojistných událostí z pojištění odpovědnosti za škodu i ze soukromého pojištění osob,
 • při jednání s osobami odpovědnými za škodu,
 • v soudních sporech o náhradu škody na zdraví v případech, kdy nedojde k dostatečnému a úplnému odškodnění nároků poškozených, především o další zvýšení ztížení společenského uplatnění, a dále o nárocích pozůstalých

zejména v těchto oblastech:

Náhrada škody na zdraví

 • Dopravní nehody (spolujezdec, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec)
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče
 • Služební úrazy
 • Úrazy žáků a studentů ve škole
 • Škoda vzniklá v běžném občanském životě

Pojistné plnění

 • Úrazové pojištění osob
 • Životní a důchodové pojištění osob

Ochrana osobnosti

 • Peněžité zadostiučinění

Osobní či telefonická konzultace je vždy bezplatná.

Kontaktní údaje

Advokátní kancelář
JUDr. Zuzana Špitálská

Plzeňská 4
150 00 Praha 5

Tel./fax: 257 322 674
Mobil: 602 309 320
E-mail: zuzana.spitalska@akandel.cz
E-mail: zuzana.spitalska@akspitalska.cz


Naše specializace: