Advokátní kancelář - náhrada škody na zdraví

Advokátní kancelář se specializací
na náhradu škody na zdraví

Díky našim dlouholetým zkušenostem se zastupováním poškozených a pozůstalých při vymáhání jejich oprávněných nároků na náhradu škody na zdraví poskytujeme vysoce kvalifikované právní služby

  • Při jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů při vyřizování pojistných událostí z pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i ze soukromého pojištění osob
  • Při jednání s osobami odpovědnými za škodu
  • V soudních sporech o náhradu škody na zdraví v případech, kdy nedojde k dostatečnému a úplnému odškodnění nároků poškozených, především o další zvýšení ztížení společenského uplatnění, a dále o nárocích pozůstalých

Náhrada škody na zdraví

Dopravní nehody (spolujezdec, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec)
Pracovní úrazy a nemoci z povolání
• Pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče
• Služební úrazy
• Úrazy žáků a studentů ve škole
• Škoda vzniklá v běžném občanském životě

Ochrana osobnosti

• Peněžité zadostiučinění

   

Pojistné plnění

• Úrazové pojištění osob
• Životní a důchodové pojištění osob

 

 

Kontaktní údaje

Advokátní kancelář
JUDr. Zuzana Špitálská

Plzeňská 4
150 00 Praha 5

Tel./fax: 257 322 674
Mobil: 602 309 320
E-mail: zuzana.spitalska@akandel.cz
E-mail: zuzana.spitalska@akspitalska.cz


Naše specializace: